Wat motiveert uw medewerk(st)ers om naar kantoor te komen?

In de eerste plaats zijn uw bedrijfsgebouwen een plek van ontmoeting en samenwerking. En er is meer. Sommige mensen zoeken stilte en focus, anderen presteren dan weer beter in een sociale werkomgeving. Bovendien spelen een aantal (maatschappelijke) tendensen een alsmaar belangrijkere rol. Kantoorinrichting en facilitymanagement zijn dus meer dan ooit een genuanceerd verhaal. Wij belichten enkele trends en bieden u graag een vleugje inspiratie.

Thuiswerk als (vergiftigd) geschenk

Geen woon-werkverkeer, een betere work-life balance, … Heel wat mensen ondervonden tijdens de lockdown welke voordelen thuiswerk met zich meebrengt. Toch heeft thuiswerk ook een grote schaduwzijde. Niet iedereen kan thuis de juiste werksfeer creëren of heeft baat bij een flexibele werkstructuur. Keuzevrijheid is niet noodzakelijk stressverlagend, maar kan evengoed onrust en burn-outs in de hand werken. Er bestaan geen best practices voor de ideale structuur. Een optimale (her)inrichting van uw werkomgeving is erg persoonsgebonden en gebeurt dus best in onderling overleg met uw medewerk(st)ers.

Gezelligheid op het werk

Overgewaaide gezelligheidstrends uit Scandinavië, zoals fika, hygge en lagom, wijzen op een groeiend belang van warmte, samenzijn en harmonie in ons dagelijks leven. En dat geldt evenzeer voor onze werkomgeving. Van knusse koffiepauzes met collega’s tot stiltewerkplekken: gezelligheid op het werk kent een brede toepassing en gaat verder dan de uitstraling van uw kantoor. Mensen moeten de klik voelen met hun werkomgeving. Eentonige landschapskantoren behoren definitief tot het verleden. In tijden waarbij maar liefst vijf verschillende generaties de werkvloer met elkaar delen, is diversifiëring het nieuwe sleutelwoord. Een kantoor met meerdere sferen en bubbels waar uw medewerk(st)ers zelf hun favoriete werkplek kiezen, wordt de norm.

Personalisatie en de war for talent

In de war for talent is ontzorging een belangrijke troef geworden. Denk aan een vendingservice op maat waar uw medewerk(st)ers maaltijden voor hun gezin kunnen afhalen. Personalisatie is essentieel. Bijvoorbeeld: een werkneemster heeft tijdens haar zwangerschap behoefte aan gespecialiseerde informatie en aangepast bureaumateriaal. Of iemand die van plan is een huis te kopen, heeft vermoedelijk heel wat vragen over een lening. Neem regelmatig poolshoogte van wat er bij uw medewerk(st)ers leeft en breng hen in contact met de juiste mensen. Zo creëert u betrokkenheid en toont u dat u het beste met hen voorheeft.

Een nieuwe werkomgeving voor uw bedrijf? 

De hamvraag is: in welke mate moet u uw werkomgeving aanpassen? Het heeft geen zin om blindelings facility trends of best practices te volgen. In eerste instantie moet u uw huidige bedrijfssituatie analyseren en inzicht krijgen in de behoeften van uw medewerk(st)ers. Dat kan bijvoorbeeld via workshops, enquêtes en interviews. En ook uw bedrijfsidentiteit staat centraal. Zo is uw kantoorinrichting voor klanten en collega’s de enige fysieke connectie met uw onderneming. Last but not least: verandering is een mentaal verhaal. Coach uw mensen bij het changetraject zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Vergelijkbare berichten