Skip to main content
All Posts By

Chelsea

Huisvestingsstudie voor Larcier-Intersentia

By Realisaties

Huisvestingsstudie voor Larcier-Intersentia

Uw manier van werken evolueert continu. Denk maar aan de impact van digitalisering en climate change. Hoe beïnvloeden deze veranderingen uw werkpleknoden? En wat betekent dat dan voor uw huidige werkomgeving? Ook voor Larcier-Intersentia waren dat pertinente vragen. Meliopus ging op zoek naar antwoorden in een diepgravende huisvestingsstudie van hun gebouwportfolio.

De klant

Als u juridische of fiscale informatie zoekt, is de kans groot dat u die bij Larcier-Intersentia vindt. Deze merkengroep is al meer dan 175 jaar dé referentie in België en Luxemburg voor juridische en fiscale expertise. Zo zijn ze gegroeid van een wetenschappelijke uitgeverij naar een kennispartner die academici en professionals via opleidingen, softwaretoepassingen en publicaties ondersteunt.

De opdracht

De toenemende digitalisering zorgde voor een aardverschuiving op de uitgeversmarkt. En dat gold evenzeer voor Larcier-Intersentia. Daarbij rees de vraag of hun kantoren nog wel met hun nieuwe manier van werken correspondeerden. Meliopus beet zich in het vraagstuk vast met een nationale huisvestingsstudie van hun vijf kantoren. Het doel? Een nieuwe werkplekstrategie ontwikkelen en die – in een tweede fase – implementeren.

Onze aanpak

1 | Drie centrale vragen, drie strategische workshops

Hoe ziet Larcier-Intersentia er over 15 à 20 jaar uit? #Reflecteren

Rekening houdend met renovaties en verhuizingen, duurt het vaak enkele jaren vooraleer een organisatie de nieuwe werkplek kan betrekken. Daarom is het belangrijk dat de werkomgeving ook na de implementatieperiode nog aan de strategische noden voldoet.

Hoe ziet je gedroomde werkomgeving eruit? #Fantaseren

In deze workshop lieten we de fantasie de vrije loop en zoomden we in op de wensen van de klant. Voor Larcier-Intersentia was dat bijvoorbeeld een klantenzone met bookshop en koffiehoek waar ook workshops konden doorgaan.

Hoe maken we dat nu concreet? #Consolideren

Tijd om te landen! In de laatste workshop grepen we terug naar de noden en maakten we de vertaalslag naar de fysieke werkplek.

2 | Research

Naast de visie van het management, was ook de input van de medewerkers essentieel om een zo breed mogelijk beeld van de werkpleknoden te krijgen. Daarom vond er een uitgebreide studiefase plaats met een breed meetinstrumentarium, waaronder een employee survey. Hierin peilden we onder meer naar de huidige manier van werken, de kantoorbeleving en de bereidheid om naar een nieuwe werkomgeving te verhuizen.

3 | Changetraject

Welke impact heeft een verhuis op de organisatie? Verandering brengt vragen en weerstand met zich mee. Er is flink wat tijd en luisterbereidheid nodig om tot een consensus te komen. Het grote voordeel van onze rol als externe partner is dat we daarin een neutrale positie innemen. Voor Larcier-Intersentia zijn we gestart met een terugkoppeling van de resultaten uit de surveys. Daaruit bleek een redelijk grote eensgezindheid over de huidige werkplekervaringen.

Het resultaat

Naar aanleiding van de huisvestingsstudie besloot Larcier-Intersentia de site in Gent te sluiten en naar een coworkingspace te verhuizen. Voor de vestigingen in Leuven en Louvain-La-Neuve bleek een fusie de beste oplossing. Om de kwalitatieve en kwantitatieve noden van het gebouw te definiëren, stelden we een Programma van Eisen op dat gevalideerd werd door de klant. Daar gaan we in de volgende fase verder mee aan de slag. Concreet zullen we een geschikte site zoeken, de nodige contracten onderhandelen, de herinrichting verzorgen en verder inzetten op changemangement. De ambitie is om tegen juni 2024 te verhuizen en een oppervlaktereductie van 45 % te realiseren. To be continued!

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie?

Check onze diensten

Wat motiveert uw medewerk(st)ers om naar kantoor te komen?

By Nieuws

Wat motiveert uw medewerk(st)ers om naar kantoor te komen?

In de eerste plaats zijn uw bedrijfsgebouwen een plek van ontmoeting en samenwerking. En er is meer. Sommige mensen zoeken stilte en focus, anderen presteren dan weer beter in een sociale werkomgeving. Bovendien spelen een aantal (maatschappelijke) tendensen een alsmaar belangrijkere rol. Kantoorinrichting en facilitymanagement zijn dus meer dan ooit een genuanceerd verhaal. Wij belichten enkele trends en bieden u graag een vleugje inspiratie.

Thuiswerk als (vergiftigd) geschenk

Geen woon-werkverkeer, een betere work-life balance, … Heel wat mensen ondervonden tijdens de lockdown welke voordelen thuiswerk met zich meebrengt. Toch heeft thuiswerk ook een grote schaduwzijde. Niet iedereen kan thuis de juiste werksfeer creëren of heeft baat bij een flexibele werkstructuur. Keuzevrijheid is niet noodzakelijk stressverlagend, maar kan evengoed onrust en burn-outs in de hand werken. Er bestaan geen best practices voor de ideale structuur. Een optimale (her)inrichting van uw werkomgeving is erg persoonsgebonden en gebeurt dus best in onderling overleg met uw medewerk(st)ers.

Gezelligheid op het werk

Overgewaaide gezelligheidstrends uit Scandinavië, zoals fika, hygge en lagom, wijzen op een groeiend belang van warmte, samenzijn en harmonie in ons dagelijks leven. En dat geldt evenzeer voor onze werkomgeving. Van knusse koffiepauzes met collega’s tot stiltewerkplekken: gezelligheid op het werk kent een brede toepassing en gaat verder dan de uitstraling van uw kantoor. Mensen moeten de klik voelen met hun werkomgeving. Eentonige landschapskantoren behoren definitief tot het verleden. In tijden waarbij maar liefst vijf verschillende generaties de werkvloer met elkaar delen, is diversifiëring het nieuwe sleutelwoord. Een kantoor met meerdere sferen en bubbels waar uw medewerk(st)ers zelf hun favoriete werkplek kiezen, wordt de norm.

Personalisatie en de war for talent

In de war for talent is ontzorging een belangrijke troef geworden. Denk aan een vendingservice op maat waar uw medewerk(st)ers maaltijden voor hun gezin kunnen afhalen. Personalisatie is essentieel. Bijvoorbeeld: een werkneemster heeft tijdens haar zwangerschap behoefte aan gespecialiseerde informatie en aangepast bureaumateriaal. Of iemand die van plan is een huis te kopen, heeft vermoedelijk heel wat vragen over een lening. Neem regelmatig poolshoogte van wat er bij uw medewerk(st)ers leeft en breng hen in contact met de juiste mensen. Zo creëert u betrokkenheid en toont u dat u het beste met hen voorheeft.

Een nieuwe werkomgeving voor uw bedrijf? 

De hamvraag is: in welke mate moet u uw werkomgeving aanpassen? Het heeft geen zin om blindelings facility trends of best practices te volgen. In eerste instantie moet u uw huidige bedrijfssituatie analyseren en inzicht krijgen in de behoeften van uw medewerk(st)ers. Dat kan bijvoorbeeld via workshops, enquêtes en interviews. En ook uw bedrijfsidentiteit staat centraal. Zo is uw kantoorinrichting voor klanten en collega’s de enige fysieke connectie met uw onderneming. Last but not least: verandering is een mentaal verhaal. Coach uw mensen bij het changetraject zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Uw kantoor en werkomgeving herdenken? Meliopus inspireert en realiseert!

Let’s connect!

Vijfsterrenservice op bedrijfsniveau: wat betekent hospitality?

By Nieuws

Een vijfsterrenservice op bedrijfsniveau: wat betekent hospitality?

In welk hotel of restaurant genoot u de beste service? De kans is reëel dat u zich die plek nog goed herinnert. Hospitality heeft een grote invloed op uw klantenbeleving en bepaalt of u later nog eens terugkeert. Ook bedrijven halen geregeld hun mosterd bij de horeca wanneer ze hun servicelevels vastleggen. Wij lichten toe waarom hospitalitymanagement zo belangrijk is voor uw onderneming en hoe u het in uw eigen organisatie integreert.

Wat is hospitality voor bedrijven?

Hospitality verwijst letterlijk naar gastvrijheid en vindt haar oorsprong in de horecasector, waar hoog ingezet wordt op klantenbeleving. Veel luxehotels en -restaurants hebben zelfs een hospitalitymanager in dienst om een topservice te garanderen. De laatste tien tot 15 jaar zet deze tendens ook voet aan wal in het bedrijfswezen. Waar bezoekers vroeger onthaald werden door een bewaker of badgelezer, worden ze vandaag vaak hartelijk welkom geheten door een receptionist(e). Maar er wordt ook voorbij de receptie gekeken. Van website naar parking tot catering, hopsitalitybestrijkt de hele customer én employer journey.

Hospitalitymanagement met een gouden randje

Hospitality vertelt iets over uw bedrijfsidentiteit en is voor bezoekers doorslaggevend om de klik te voelen met uw onderneming. Iedere keer dat een klant of medewerk(st)er met uw bedrijf in contact komt, is een moment van waarheid: bent u de juiste zakenpartner of werkgever? Een positieve beleving bevordert de perceptie van bezoekers, waardoor ze een sterkere binding zullen voelen met uw onderneming. Het resultaat? Meer motivatie bij uw medewerk(st)ers om naar kantoor te komen, een grotere kans op verkoop en een hogere klantenloyaliteit. Om in de horecasfeer te blijven: in een lekker restaurant waar u op uw wenken bediend wordt en het leuk toeven is, bent u meer geneigd nog een dessert te nemen.

Hospitality als totaalervaring

1| Mobiliteit: om te vermijden dat klanten en medewerk(st)ers voor u in de file staan, biedt u best alternatieven aan zoals videoconferenties en glijdende uren.

2| Onthaal: een warm onthaal is het hart van uw hospitalitymanagement. Voor veel klanten is dit trouwens de eerste keer dat zij iemand van uw bedrijf ontmoeten.

3| Safety & security: uw bezoekers moeten zich gedurende het hele contact comfortabel voelen. Dat gaat van een veilige parkeergelegenheid tot een vlot bereikbare ingang en betrouwbare servers.

4| Drank en catering: bied uw bezoekers iets te drinken aan en geef voldoende keuze zodat u rekening kan houden met hun persoonlijke voorkeuren. Koffie, espresso of cappuccino? You name it!

5| Feedback: natuurlijk gaat het al een keertje mis … Belangrijk is dat u ontvankelijk bent voor feedback en daarmee aan de slag gaat. Zo toont u uw klanten en medewerker(st)ers dat u waarde hecht aan hun input.

Bonus: hospitality buiten uw bedrijfssfeer

Uw community is groter dan u denkt. Naast klanten en medewerk(st)ers loont het ook de moeite om te connecteren met uw ruimere omgeving. Stel bijvoorbeeld uw parking buiten de kantooruren beschikbaar voor omwonenden of geef hen de mogelijkheid in uw bedrijfsrestaurant te lunchen.

Hospitalitymanagement op maat van uw bedrijf?

Let’s connect!

No time to waste (food): maak impact met duurzame catering

By Nieuws

No time to waste (food): maak impact met duurzame catering

Uit het ontnuchterende klimaatrapport van de VN in augustus bleek de urgentie om actie te ondernemen. De conclusie is scherp: klimaatverandering gebeurt sneller dan gedacht en wordt grotendeels veroorzaakt door menselijke activiteit. Ook facilitymanagers en organisaties moeten op deze uitdagingen een duurzaam antwoord bieden. Vooral op het vlak van buildings, mobiliteit en voeding valt nog heel wat terrein te winnen. Dit artikel zoomt in op de rol van voeding in uw bedrijf en hoe u met duurzame catering het verschil maakt.

Wat is duurzame catering?

Kunnen uw medewerkers dagelijks rekenen op verse maaltijden en tussendoortjes? Catering & vending dragen voor een groot stuk bij aan een comfortabele en aangename werkomgeving. Maar het is ook een kans voor uw organisatie om te tonen dat u hoog inzet op duurzaamheid. Hieronder alvast drie vragen die u helpen kritisch na te denken over uw catering.

1 | Hoe is uw menukaart opgebouwd?

Uit het voedingsrapport van de EAT-Lancet Commissie blijkt dat we meer vlees eten dan onze planeet aankan. De aanbevolen hoeveelheid vlees bedraagt 300 gram per week. Veggiedays met seizoensgebonden gerechten worden dus de regel. En natuurlijk kunt u uw medewerkers nog wekelijks verwennen met stoofvlees-friet. Het Pareto-principe (80/20-regel) werkt voor de meeste mensen prima. Een gevarieerde, gezonde menukaart voor een gezonde werkomgeving. Daar profiteert u als werkgever toch van mee?

2 | Heeft u een eigen bedrijfskeuken nodig?

Een industriële keuken is een enorme energieverbruiker en bijgevolg een grote kostenpost voor uw onderneming. Daarom loont het de moeite alternatieven te bestuderen. Centrale keukens of externe bedrijfscateraars hebben de afgelopen jaren fel geïnvesteerd in de kwaliteit en vergroening van hun aanbod. Geen standaardformules maar een foodservice die is aangepast aan uw noden en die van de planeet. Kunt u niet om een eigen bedrijfskeuken heen? Zorg dan zeker voor een efficiënt beheer via energieaudits en -optimalisaties.

3 | Hoe pakt u foodwaste aan?

Met de opmars van flexibele werkvormen is het voor organisaties niet evident om in te schatten hoeveel catering ze precies moeten voorzien. Analyseer het dagelijkse aantal bezoekers in uw bedrijfsrestaurant en check op welke momenten in het jaar eventuele druktepieken voorkomen. Daarnaast is het van belang een doordacht recyclagesysteem uit te denken. Dat kan bijvoorbeeld door uw overschotten aan sociale organisaties te schenken en milieuvriendelijke doggybags te voorzien.

De stap naar duurzame catering: transformeren is engageren

Is er echt ‘no time to waste’ en moet u alles in één keer veranderen? De grootste aanpassing gebeurt in de hoofden van uw medewerkers. De transformatie naar duurzame catering is dus vooral een menselijk verhaal en vraagt om een aanpak op maat. De sleutel tot verandering ligt bij het betrekken van uw gebruikers. Neem bijvoorbeeld tevredenheidsenquêtes af of communiceer transparant over het menu en de bereidingswijze. Denk gerust out-of-the-box. Sommige welzijnsorganisaties geven hun cliënten de kans om een eigen moestuintje aan te leggen en mee te helpen in de keuken.

Hoe een externe blik uw catering kan versterken?

Foodservice consulting is meer dan advies over uw menukaart of HACCP-audits, maar gaat ook over het ontwerp en beheer van uw bedrijfsrestaurant, due dilligence en het opzetten van een slim recyclagesysteem. Er wordt dus vlot geschakeld tussen analyse, strategie en management. Daarnaast kan uw consultant in onderhandelingen en samenwerkingen met cateringpartners uw belangen vertegenwoordigen. Denk daarbij aan het toevoegen van meer seizoensgebonden gerechten op de menukaart of het reduceren van food waste. Een foodservice consultant kijkt met een externe bril en ziet makkelijker de opportuniteiten voor uw bedrijfscatering. En daar plukt uw organisatie zowel financieel als ecologisch de vruchten van.

Ook uw cateringmodel transformeren?

Let’s connect!

Wat is een smart building?

By Nieuws

Wat is een smart building? 

Is een app voor werkplekbeheer interessant voor uw organisatie? Moet u investeren in sensortechnologie? Wat is een smart building en hoe begint u daar best aan? Ons antwoord: neem de behoeften van uw bedrijf en werknemers als start- en richtpunt. Hoewel er een waaier aan definities bestaat, is een smart building in de eerste plaats een persoonlijk verhaal. Want een gebouw is pas echt slim als het werkt voor uw onderneming en niet andersom. We illustreren graag hoe smart technology u kan helpen bij het aanpakken van facilitaire vraagstukken. Let’s get digital!

Van WiFi-Based workplace occupancy…

Is uw bedrijf al geëvolueerd naar een hybrid way of working? Nu organisaties niet meer de volledige capaciteit van hun workspace benutten, herdenken ze hun kantoorstructuur. Statische bureaus maken plaats voor informele werkplekken zoals vergaderhoeken en flexplekken. Maar die transformatie kan ook leiden tot claimgedrag, waarbij werknemers nodeloos lang een workdesk opeisen uit angst dat ze anders – na hun meeting bijvoorbeeld – geen bureau meer zullen vinden. Toch is er vaak geen sprake van capaciteitsproblemen.

Om vlot inzicht te krijgen in welke workdesks bezet of beschikbaar zijn, werken veel bedrijven met workplace occupancy systemen. Deze technologie laat toe de bezettingsgraad te meten en druktepieken in kaart te brengen. De populairste meetvorm is sensortechnologie die rechtstreeks aan de bureaus bevestigd wordt. Om ook de bezettingsgraad van informele werkplekken te meten, raden we WiFi-based workplace occupancy aan. Deze toepassing analyseert en lokaliseert haarscherp de activiteitsgraad op basis van WiFi-signalen. Bovendien kunt u die data handig gebruiken voor het inplannen van onderhoudsinterventies en andere facilitaire diensten. 

Naar datadreven Facility Management

Verlichting, verwarming, ventilatie en de hele IT-infrastructuur zijn onmisbare schakels in uw bedrijfsvoering. Maar het zijn ook enorme kostenposten wanneer ze inefficiënt aangestuurd worden. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarbij de laatste die het kantoor verlaat de verwarming vergeet uit te schakelen. Om uw medewerkers comfortabel, kostenefficiënt en duurzaam te laten werken, moet u hen klant van uw bedrijfsgebouw maken.

U staat er misschien niet bij stil maar uw bedrijfsgebouw verzamelt dagelijks al tonnen data. Zo zijn de detectoren op uw liften, zonwering en andere toestellen verbonden met uw globale netwerk. De sleutel naar een energiezuinige en comfortabele werkplek ligt dus binnen handbereik. Met de juiste meet- en facility tools kunt u deze data capteren en aanwenden om uw infrastructuur gericht aan te sturen.

Tot één vriendelijke facility app

Een smart building gaat natuurlijk verder dan slim werkplek- en energiebeheer. Ook mobiliteit, voeding, schoonmaak en andere facilitaire diensten kunt u makkelijk optimaliseren via smart technology. En daar spelen uw werknemers en klanten – als gebruiker – een centrale rol in. De hamvraag is: hoe maakt u die toepassingen gebruiksvriendelijk en persoonlijk. Want technologie mag niet ten koste gaan van mensgericht facility management. Al deze wensen kunt u bundelen in één facility app op maat.

Een voorbeeld: accountmanager Jan komt met zijn elektrische wagen toe op kantoor en merkt dat alle laadpalen in gebruik zijn. Hij logt in op zijn facility app en vraagt een melding te sturen zodra er een laadpaal vrijkomt. Terwijl hij dit doet, vertelt zijn app hem ook dat zijn collega Sonja jarig is en dat er om 13:30 een teammoment in meeting room X is. Vervolgens checkt Jan waar er in het gebouw een flexdesk vrij is en start zijn werkdag. Hij belt zijn klanten op, plant afspraken in en boekt meteen via de applicatie een vergaderruimte. Intussen krijgt Jan bericht dat hij zijn auto kan opladen. Na twee uurtjes aan de laadpaal geeft zijn app aan dat zijn auto weer een volle batterij heeft en verlaat hij het kantoor. De WiFi-based workplace occupancy registreert automatisch de vrijgekomen workdesk.

Bent u nieuwsgierig naar wat een smart building voor uw bedrijf kan betekenen? Let’s meet!

Klaar om over te gaan naar een hybride werkomgeving?

Let’s connect!

Analyse en studie naar mobiliteit en activity based flexwork bij BMW

By Realisaties

Analyse en studie mobiliteit en ABW bij BMW

Is uw organisatie de afgelopen jaren sterk gegroeid? Wilt u uw manier van werken aligneren met de noden van uw bedrijf en mensen? Dan loont het de moeite om de kwaliteit en toegankelijkheid van uw infrastructuur onder de loep te nemen. Ook BMW Belux maakte die reflex. Meliopus analyseerde de impact van een renovatie of verhuis via een mobiliteitsstudie, en onderzocht wat er nodig was om de switch naar activity based flexwork te maken.

De klant

BMW Group is uitgegroeid tot een internationale referentie in elektrisch rijden. Door hoog in te zetten op technologische ontwikkeling, combineren ze duurzaamheid en exclusief design met superieur rijcomfort. In België beschikken ze over een ruim netwerk van zo’n 80 officiële dealers. De hoofdzetel van BMW Belux is in Bornem gelegen.

De opdracht

Naarmate BMW Belux groeide, breidde de site van Bornem uit en rees de vraag in welke mate de infrastructuur nog aan de uiteenlopende behoeften beantwoordde. Kan de site gerenoveerd worden of is een verhuis aan de orde? Wat is wenselijk en haalbaar? Op deze vragen formuleerde Meliopus een diepgaand antwoord met een stay or leave-studie. In tweede instantie wou BMW Belux de stap zetten naar activity based flexwork. Dit resulteerde in een haalbaarheidsstudie.

Onze aanpak

1 | Stay or Leave

Om de impact van een verhuis goed in kaart te brengen, zijn we met een uitvoerige mobiliteitsstudie en vastgoed-analyse gestart. Wat zou de ideale locatie zijn, hoe is het gesteld met de huidige gebouwen, wat zijn de sterktes/zwaktes en welke alternatieven zijn er. De verschillende uitkomsten hebben we vervolgens in meerdere scenario’s gegoten.

Dataverzameling

Elke mobiliteitsstudie vertrekt van een uitgebreide en toegankelijke database waarin alle stakeholders – van medewerkers tot trouwe klanten – zijn opgenomen. Deze databank omvat niet alleen een adressenlijst van de stakeholders, maar ook informatie over de vervoersmodi, de frequentie waarmee ze de site bezoeken en hun business value voor het bedrijf.

Data-analyse

Met de huidige situatie als startpunt, hebben we voor iedere stakeholder berekend wat de reistijd en het totaal aantal kilometers is. Die data konden we dan perfect vergelijken met geoptimaliseerde vervoersmodi en locaties. Maar ook andere scenario’s waren denkbaar, zoals de impact van een transformatie naar duurzame mobiliteitsoplossingen.

Rapportering

De resultaten werden overzichtelijk gepresenteerd via een kolommendiagram. Zo kon de klant per scenario in één oogopslag zien hoe de gemiddelde reistijd over de stakeholders verdeeld was. Opvallend: hoewel een verhuis voor het merendeel voordelig was, bleek een klein maar relevant percentage er enorm door benadeeld te worden. Om braindrain te vermijden, is het bij een stay or leave-studie ook belangrijk om rekening te houden met de gevolgen voor de key stakeholders.

Besluitvorming

Mobiliteit is voor veel professionals een doorslaggevende factor in hun jobkeuze. Daarom zaten we voorafgaand aan de presentatie met de key stakeholders samen om hun wensen te capteren en individuele oplossingen te bespreken.

2 | Haalbaarheidsstudie

Een nieuwe manier van werken vereist een aangepaste werkomgeving. Op vraag van de klant, onderzochten we hoe activity based flexwork best vertaald werd naar ruimte. De uitwerking van de businesscase ging zeer breed: van brainstormsessies met het c-level, naar een grondige vastgoedstudie tot een uitvoerige kwantitatieve analyse. Hierbij werd ook rekening gehouden met de voordelen, nadelen, opportuniteiten en risico’s op de lange termijn.

Het resultaat

Alle inzichten werden gebundeld in een omvattend rapport en gepresenteerd aan de klant. In een volgende fase kan Meliopus de klant ondersteunen bij de uitwerking van een scenario. Denk daarbij aan het uittekenen van een inrichtingsplan, de opmaak van de lastenboeken, het projectmanagement en de effectieve verhuis.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie?

Check onze diensten

Gedelegeerd Facility Management voor C&A

By Realisaties

Gedelegeerd Facility Management voor C&A

Fashionreus C&A deed een beroep op de expertise van Meliopus om haar safety policy op punt te stellen. En er was meer! Om de rebranding van haar winkelvastgoed in België en Nederland in goede banen te leiden, schakelden we onze projectmanager in als gedelegeerd facilitymanager.

De klant

C&A is een wereldspeler op het gebied van fashionretail. Met meer dan 1575 vestigingen in Europa zijn ze één van de populairste kledingmerken van het moment. Winkelbeleving staat centraal. Iedere winkel heeft een uitnodigende look-and-feel en is erop gericht de keuze van de klant zo makkelijk mogelijk te maken. Die lijn trekken ze ook door naar hun online verhaal.

De opdracht

De opdracht voor C&A was tweeledig. In eerste instantie zochten ze een safety partner om hun safety policy te aligneren met alle wettelijke verplichtingen. Daarbij was het van belang de samenwerking met de preventieadviseur en het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) te optimaliseren. Aangezien C&A voortdurend inspeelt op de behoeften van de markt, vernieuwen en verbreden ze regelmatig hun winkelportfolio. Toen de winkelketen haar facility activiteiten in Benelux besloot samen te voegen, kwam de vraag naar een gedelegeerd facilitymanager.

Onze aanpak

1 | Safety Policy

Bij het uitrollen van een safety policy zijn verschillende partijen betrokken. Wie welke verantwoordelijk draagt, is niet altijd duidelijk. Meliopus schoof aan tafel met C&A, de preventieadviseur en het CPBW, en stelde in samenspraak met alle partijen een duidelijke structuur op. Enerzijds waren er een aantal verantwoordelijkheden en rollen die door de wet werden voorgeschreven. Anderzijds hadden ze er natuurlijk alle baat bij om elkaars belangen te vertegenwoordigen. Meliopus legde de nodige expertise aan de dag en coachte alle partners naar een vlotte samenwerking.

2 | Gedelegeerd Facilitymanagement

C&A wil haar winkelaanbod flexibel laten mee evolueren met de noden van de klant. En daar hoort een stevige rebranding van de winkels bij. Projectmanager Jeroen begeleidde de verbouwingswerken van A tot Z en bood de nodige administratieve ondersteuning. Een strakke timing en een minimale overlast voor de klant waren key. Daarom werkten we volgens een lean aanpak. Om de winkel tijdens de afbraakwerken operationeel te houden, werd de ruimte opgedeeld in vier compartimenten en via een carrouselsysteem beetje bij beetje vernieuwd.

Het resultaat

Na afloop van de coaching, was er een duidelijk kader, wat de samenwerking tussen alle safety partijen een flinke boost gaf. Vandaag fungeert Meliopus nog steeds als facilitypartner voor het winkelvastgoed. Vanaf januari 2022 breiden we het facility team uit naar 4 projectmanagers die fulltime voor C&A zullen werken.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie?

Check onze diensten

Analyse infrastructuur voor Agentschap voor Integratie en Inburgering

By Realisaties

Analyse herdefiniëring infrastructuur voor Agentschap voor Integratie en Inburgering

Sinds de steile opmars van thuiswerk, wil de Vlaamse Overheid evolueren naar een hybride werkomgeving.En dat vraagt om een grondige herdefiniëring van hun infrastructuur. Ook het Agentschap voor Integratie en Inburgering (AgII) begreep dit en schakelde de hulp in van Meliopus. In opdracht van het AgII deden we een studie naar een hybride werkplek en voerden we een assessment uit van een potentieel kantoorgebouw.

De klant

Een samenleving met gelijke kansen voor iedereen? Dat is de ambitie van het Agentschap voor Integratie en Inburgering (AgII). Het AgII is een fusie van verschillende diensten en organisaties gespecialiseerd in integratie, inburgering en oriëntatie van taallessen Nederlands. Als extern verzelfstandigd agentschap van de Vlaamse Overheid, bieden ze een krachtig antwoord op de groeiende uitdagingen op vlak van (taal)diversiteit.

De opdracht

De Vlaamse Overheid maakte voor al haar personeelsleden hybride werken mogelijk. Hierdoor kwam er heel wat kantoorcapaciteit vrij. Voor het AgII dé kans om haar lokale zetel en hoofkwartier in Brussel samen te voegen. Maar de huidige kantoren van het AgII waren aan renovatie toe en bleken dus niet geschikt als hybride werkomgeving. Meliopus onderzocht aan welke eisen hun nieuwe infrastructuur moest voldoen en deed een assessment van een potentieel nieuw kantoor.

Onze aanpak

1 | Exploreren: diepte-interviews met medewerkers

Het succes van hybride werken start in de hoofden van de medewerkers. Welke weerstand is er tegen het idee om te verhuizen? Wat vinden zij belangrijk? Om de buy-in van de medewerkers te bepalen, deden we diepte-interviews met onder meer hr, preventie en vorming & opleiding.

2 | Evalueren: assessment van het kantoorgebouw

Het AgII had een gebouw op het oog dat mogelijks geschikt was als hybride werkplek. We deden een uitvoerig assessment van de technische en spatiale vereisten, het huurcontract, … Zo kwamen we tot een topiclijst met aandachtspunten die het AgII aan de eigenaar van het pand kon voorleggen.

3 | Aligneren: bevragen van facility partners

Aangezien het AgII de overstap maakt naar een hybride kantoor is een herdefiniëring van het facility management aan de orde. Daarom schoven we aan tafel met de verschillende facility partners en brachten we hun belangen in kaart.

4 | Analyseren: scherpstellen van het space plan

Wat is er nodig om de overstap naar hybride werken te maken? We berekenden de kost van het project en verfijnden hun space plan.

5 | Rapporteren

Onze bevindingen bundelden we in een omvattend rapport en presenteerden we aan alle stakeholders van het AgII. We rapporteerden eerlijk over de troeven en risico’s van het project, en deelden onze aanbevelingen.

Het resultaat

Het onderzoek werd op 15 werkdagen uitgevoerd. Zo boden we het AgII op korte termijn meer inzicht in het project en voorzagen we een stevige structuur om op verder te bouwen. Op aanraden van Meliopus deed het AgII een nieuwe openbare aanbesteding voor de uitvoering van het project.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie?

Check onze diensten

Geïntegreerd toegangscontrolesysteem voor Stad Gent

By Realisaties

Geïntegreerd toegangscontrolesysteem voor Stad Gent

Hoe bepaalt u wie, wanneer, tot welke gebouwen en zones toegang krijgt? Zeker als u over een divers en wijdverspreid gebouwportfolio beschikt, is die vraag niet eenvoudig te beantwoorden. De sleutel? Die ligt bij een geïntegreerd toegangscontrolesysteem dat is aangepast aan de verschillende beveiligingsnoden van uw organisatie en bezoekers. In samenwerking met Securitas, rolde Meliopus een nieuw toegangscontrolesysteem uit voor het gebouwpatrimonium van de Stad Gent.

De klant

Van bibliotheken, naar historische sites tot de dienstencentra: Stad Gent ontvangt dagelijks tienduizenden bezoekers in haar vele gebouwen. Om de toegangscontrole in goede banen te leiden, gebruikten ze een waaier aan systemen, zoals badgelezers en sleutels.

De opdracht

Stad Gent wou voor al haar gebouwen naar één elektronisch toegangscontrolesysteem evolueren. In dit geval werd gekozen voor een badgesysteem. Meliopus werd aangesteld om een framework uit te werken en de implementatie van een pilootproject te begeleiden. De technische uitvoering gebeurde door Securitas.

Onze aanpak

1 | Het framework: analyseren en definiëren

Elk gebouw bestaat doorgaans uit verschillende soorten risicozones. Denk aan publiek toegankelijke onthaalruimtes of streng beveiligde serverlokalen. Om voor iedere zone de juiste beveiligingsgraad en -wijze te bepalen, zijn we vertrokken van een grondige risicoanalyse van alle gebouwen. Daarnaast hebben we alle achterliggende processen voor het badgesysteem uitgewerkt. Hoe gaat dit systeem precies in zijn werk? Hoe vraag je een badge aan? Wie is de contactpersoon? Wat gebeurt er als je je badge verliest? Die vragen werden uitvoerig behandeld in het procesdesign.

2 | Het pilootproject: implementeren & evalueren

Zodra er een duidelijke omkadering was, hebben we dit systeem samen met de veiligheidspartner in één van de gebouwen geïmplementeerd. Voor de configuratie van het toegangscontrolesysteem maakten we een logische opdeling tussen: persoonsgroepen (wie? Bijvoorbeeld: kantoorpersoneel, schoonmaakploeg, …), tijdsgroepen (wanneer? Bijvoorbeeld: kantoorbedienden krijgen enkel tussen 08.00 uur en 19.00 uur toegang tot het gebouw) en deurgroepen (waar? Bijvoorbeeld: de poetsploeg krijgt extra toegang tot het schoonmaaklokaal). Op die manier konden we ieder personeelslid vlot van een aangepaste badge voorzien.

Het resultaat

Dankzij het procesdesign kon Stad Gent vertrekken van een volledig uitgewerkt draaiboek om het badgesysteem in de praktijk te brengen. Het pilootproject voorzag de klant dan weer van de nodige knowhow om voor elk gebouw de juiste toegangscontrole te definiëren en de implementatie ervan te realiseren.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie?

Check onze diensten

Programma van Eisen voor Trafic

By Realisaties

Programma van Eisen voor Trafic

Overweegt u naar een nieuw bedrijfspand te verhuizen? Dan zoekt u wellicht een accommodatie die perfect aansluit bij uw organisatiebehoeften. Maar ook uw toekomstvisie speelt een belangrijke rol. Zo is het goed mogelijk dat uw manier van werken en noden veranderen naarmate uw activiteiten evolueren. De Belgische winkelketen Trafic wilde haar administratieve zetel graag onder één dak met haar logistieke centrum in Goselies brengen. Meliopus hielp de visie en behoeften scherp te stellen en bracht alle inzichten samen in een Programma van Eisen.

De klant

Trafic telt meer dan 90 winkels in België, Frankrijk en Luxemburg. Dankzij haar XXL-gamma van non-foodproducten en interessante aanbiedingen, is Trafic een echte hotspot voor huis-, tuin-, hobby- en modeliefhebbers.

De opdracht

De opdracht voor Trafic bestond uit twee grote luiken. In de eerste plaats was er behoefte aan een aantal strategische workshops met het directieteam om de organisatie- en werkpleknoden op korte en lange termijn in kaart te brengen. Die visie moest nadien vertaald worden naar een Programma van Eisen om de (functionele) vereisten van de werkplek te bepalen.

Onze aanpak

1 | Strategische workshops

Hoe ziet uw organisatie er over 20 jaar uit? Welke activiteiten zullen uitgebreid of net afgeslankt worden? Welke profielen zullen worden aangetrokken en wat hebben zij nodig om hun job uit te oefenen? Die vragen werden uitgebreid behandeld tijdens een aantal strategische workshops. Het doel van deze sessies was om stapsgewijs een gedeelde visie op hun toekomstige manier van werken te ontwikkelen. Op die manier verzekerden we dat de site ook enkele jaren na de verhuis nog aan de noden van de organisatie zou voldoen.

2 | Programma van Eisen

In het Programma van Eisen definieerden we wat er precies nodig was om de visie van het directieteam door te vertalen naar de praktijk. Concreet stelden we een lijst op van de kwaliteitseisen, berekenden we de noodzakelijke oppervlakte en tekenden we een gebouworganogram uit. Dat laatste is een visuele weergave van de organisatie van het gebouw en geeft inzicht in de flow voor gebruikers.

Het resultaat

Het Programma van Eisen vormde de ideale basis voor Trafic om de verhuis- en herinrichtingsplannen van hun administratieve zetel verder uit te rollen. Dankzij hun eensgezinde visie konden ze daarbij naar een duurzaam resultaat toewerken.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie?

Check onze diensten