Realisaties

Project Portfolio Management Brussels Expo

Ambities werden vertaald in projecten, geprioriteerd, georganiseerd en een opvolging / uitvoeringsplanning geïnstalleerd in het kader van een opwaardering en vernieuwing van de site.


Herorganisatie van het FM-applicatie landschap voor Stad Gent vanuit Digipolis

Verwezenlijking van een macro-analyse van alle software-applicaties en end-user-computing tools die werden gebruikt voor het beheer van de facilitaire diensten met daarbij de bepaling van de lange termijnvisie.

Project supervisie herinrichting Brussels Expo

Coördinatie en realisatie van enkele grote bouwkundige en inrichtingsprojecten zoals de herinrichting van lokalen, sanitairen, etc.

Audit Facilitaire kwaliteit Gemeente Lennik

Om de Facilitaire Dienst verder te professionaliseren werd een audit gemaakt van de huidige werking en een vertaling gemaakt naar doelstellingen en concrete projecten.

Huisvestingsstudie voor het Wit-Gele Kruis Oost Vlaanderen

Een studie met daarin de ‘financieel optimale situatie’, de kwalitatieve elementen tot een visie, langetermijnstrategie en een concrete vertaling in een actieplan.

Risico-analyse hoofd-datarooms ING

Uitvoering van een risicoanalyse op de hoofd-datarooms. Op basis van een identificatie van potentiële risicofactoren, een inschaling naar impact en waarschijnlijkheid en een verdere analyse van de resterende risico’s werd een actieplan opgesteld.

New Way of Work haalbaarheidsstudie Baxter

Realisatie van een haalbaarheidsstudie met daarin de mogelijkheden, beperkingen, impact, investering, realisatie-scenario’s, … voor het administratief gebouw.

NWOW en huisvestingsstudie BMW BELUX

Een globale studie naar toekomstige oppervlakte-behoeften kwam tot stand om aan de huidige noden en ‘branding’ te voldoen met daarbij een korte termijn-realisatie van een NWOW binnen de bestaande gebouwen.

Optimalisatie oppervlaktegebruik en kantoorinrichting Eurocontrol

Uitvoering van een studie ter optimalisatie van de kantoorinrichting en voorstelling van nieuwe modellen voor de kantoorinrichting. In samenwerking met Aremis.

Huisvestingsstudie (incl. NWOW) Siemens Healthineers

Er werd een studie gemaakt van de huidige huisvesting met het oog op kostenbenchmarking. Onderdeel van de studie was een verdere evolutie naar een NWOW-inrichting met daarbij een mobiliteitsstudie. In samenwerking met Aremis.

Huisvestingsstudie Trafic

Uitvoering van een studie naar mogelijke alternatieve huisvesting aan de hand van de herdefinitie van de behoeften met als gevolg een significant besparingspotentieel met daarbij een belangrijke impact op samenwerking en bedrijfscultuur. In samenwerking met Aremis.

Studie optimalisatie kantoorinrichting (New Way of Work) AG Real Estate

De huidige kantoorinrichting werd als te ruim ervaren (leegte). Er werden diverse scenario’s onderzocht en besproken met als doel een herinrichting volgens een New Way of Working-concept te realiseren.

Project-management, optimalisatie operationeel beheer en investeringen Ubiway Retail

Verwezenlijking van de proces-optimalisatie investeringen (processen, tools, budget, …) met daarbij de optimalisatie van het operationeel beheer / onderhoud van +200 shops (kosten-baten met behulp van SLA’s en beslissingsbevoegdheden). In het kader van de renovatie van shops werd voor een aantal shops de projectleiding waargenomen

Strategic Sourcing Study Bpost

De realisatie van een sourcing study omtrent de FM-activiteiten met vertaling naar een nieuwe organisatie en een meerjarenactieplan voor diverse domeinen.

Optimalisatie van kantoorruimte Verisure

Er werd een nieuwe kantoorruimte verbouwd en ingericht, samen met een verbetering van het thermisch en akoestisch comfort in de bestaande omgeving.

New Way of Working voor De Persgroep

Uitvoering van een ‘wenselijkheids- en impactstudie’ omtrent de Nieuwe Manier van Werken + definiëring en praktische vertaling van het project voor de toekomstige huisvesting. In samenwerking met Aremis.

Meer weten over onze realisaties?

Neem dan contact met ons op