Klantgerichte organisatie

Nieuw perspectief biedt nieuwe kansen

De klant centraal stellen is de enige weg naar boven voor een organisatie. Maakt uw organisatie de stap naar een klantgerichte organisatie? Dan heeft u als facility manager geluk! Voor u ligt er dan een mooie taak te wachten.

Hoe zorgt u ervoor dat uw facilitair team klantgericht de organisatie ondersteunt?

De omslag binnen de facilitaire organisatie vraagt om overzicht en creativiteit. Het begint met een gedegen analyse van de bestaande en gewenste situatie. Hoe moeten mensen gaan werken? Hoe kunnen systemen en processen in dienst van de klant komen te staan?

Meliopus is een groot voorstander van een klantgestuurde organisatie en heeft ruime ervaring in het steeds weer uitdagende transitieproces. Als facility manager bekleedt u een sleutelpositie in het proces binnen uw organisatie. Wij staan u daarin graag bij met enthousiasme en expertise.

Als u wilt sparren over de uitdagingen die u staan te wachten bij de transitie naar een klantgerichte organisatie.

Contacteer dan met een expert op dat gebied