Efficiënt beheer

Facility Management is vaak een complexe puzzel van meerdere partijen.

Het is de kunst om de activiteiten goed op elkaar af te stemmen. Zo kunnen alle partners optimaal samenwerken. En kan er geprofiteerd worden van de meest gunstige oplossing.

Dat vraagt om kennis en aandacht.
Met een heldere visie op het gebruik van uw diensten en gebouwen bepalen we de juiste service niveaus. Of het nu gaat over technisch beheer, schoonmaak, receptie-activiteiten of andere facilitaire diensten. We bekijken de ideale clustering van activiteiten of gebouwen met kennis van de markt.

Dit vertalen we in een afgestemd programma van eisen en/of lastenboek. U wilt slechts betalen voor wat u voor elkaar wilt krijgen en geen cent meer. Maar u wenst ook de gevraagde kwaliteit te krijgen en geen stapje minder.

Wij kennen de markt en weten wat we van leveranciers kunnen en mogen verwachten.
Wij bedingen voor u heldere contracten die goed op elkaar zijn afgestemd. Dat is de basis om de kwaliteit van uw vastgoedbeheer te kunnen bewaken. En uw budget te beheersen.

Wanneer u niet zelf wilt instaan voor uw vastgoed en facilitair beheer, dan doen wij dat voor u.
We controleren of de afgesproken serviceniveaus worden waargemaakt binnen het afgesproken financieel kader. En als de verwachtingen van de gebruikers veranderen, zoeken we opnieuw naar oplossingen om ook die nieuwe wensen waar te kunnen maken. Vastgoed- en facilitair beheer van A tot Z dus.

Wilt u onze mening over uw huidige contracten?
Of wenst u te praten over een gedeeltelijke of volledig extern beheer?

Neem dan contact ons op