Skip to main content

Strategie & Organisatie

Sterk facilitymanagement met een strategische en organisatorische onderbouw.

Ervaart u uw kantoor en bedrijfsgebouw als aangenaam, sfeervol, veilig en gezond? Is alles op de werkvloer tot in de puntjes georganiseerd? Dan is uw facilitymanagement achter de schermen zeer goed geregeld! Meliopus heeft jarenlange expertise opgebouwd om uw FM-organisatie naar een hoger niveau te brengen en een cultuur van continue verbetering te integreren. Onze expertise reikt van (ISO-)certificatie en projectmanagement, tot het maken van een organisatiescan en het installeren van de nodige FM-tools en -technieken. Benieuwd naar onze aanpak?

Meliopus denkt met u mee en neemt waar nodig uw facilitytaken uit handen:

FM-organisatie (organisatie)

Ontzorgen en ondersteunen. Dat zijn de kernwoorden van facilitymanagement. Uw onderneming wordt door onze experten geanalyseerd met oog voor uw korte- en langetermijnbehoeften. Op basis van die resultaten worden organisatiescenario’s uitgewerkt om vervolgens ondersteuning te bieden bij het implementeren van het gekozen scenario.

FM-organisatiescan (FOMA)

Hoe zit het met de maturiteit van uw organisatie? En hoe matuur wenst u de organisatie uit te bouwen? Ligt de focus op kostenefficiëntie, duurzaamheid of kwaliteit? Aan de hand van onze FOMA-tool bepalen we de actuele en gewenste maturiteit van uw organisatie. De te overbruggen gap vertalen we nadien naar een concreet actieplan.

FM-processen, tools en rapportering (organisatie)

Bij facilitymanagement komen heel wat organisatorische uitdagingen kijken. Meliopus analyseert uw organisatie en denkt lean processen, aangepaste tools en heldere rapporteringsmechanismen uit. Het gaat hierbij om efficiënte en klantgerichte processen die continue verbetering toelaten.

FM-ICT-software (FM ICT)

Binnen de FM-organisatie kunnen veel tools aanwezig zijn die leiden tot versnipperde en dubbele data, een hoge exploitatiekost enzovoort. Een heldere visie op uw FM-IT-landschap is belangrijk. Om van de huidige naar de gewenste situatie te evolueren, is Meliopus uw partner in uitwerking: van strategie en visie tot concrete migratie en installatie.

Project-portfoliomanagement (project)

Liggen er heel wat facilitaire projecten, -taken en -uitdagingen op uw bord? Wij ontzorgen u en structureren al uw ideeën, studies en strategieën. Zo bepalen we vlot welke projecten voorrang krijgen, welke middelen er nodig zijn en wat de ideale planning is. Daarbij houden we telkens rekening met de juiste communicatie, de rapportering en het budget.

Projectmanagement (project)

Staan er in het kader van vastgoed of facilitymanagement een aantal projecten op de planning? Meliopus managet uw projecten vertrekkende van lastenboeken, prijsaanvragen, planning, organisatie en coördinatie van de werken.

Kostenbeheer en benchmarking (kosten)

Een kostenoverzicht en benchmark van de geleverde diensten, bieden u meer inzicht in de kosten en baten van uw activiteiten en contracten. Wij zoomen in op uw cijfers en doen zowel kwantitatieve als kwalitatieve aanbevelingen.

Customer & employee experience (organisatie)

Een goede eerste indruk is cruciaal wanneer u klanten of sollicitanten ontvangt in uw kantoor. Van parking en ontvangst, tot vergaderzalen en de betaling in het restaurant: wij zorgen dat bezoekers zich meteen thuis voelen in uw kantoor. Meliopus vertaalt uw bedrijfs-DNA naar een customer & employee experience die connecteert en inspireert.

Sourcingstrategie (sourcing)

Houdt u uw diensten intern of besteedt u ze beter uit? Meliopus ontzorgt u bij de opmaak en realisatie van uw sourcingstrategie. Wij analyseren en definiëren uw aankoopmodel op kwantitatief en kwalitatief niveau, vertalen de resultaten naar een werkzaam actieplan en nemen de implementatie voor onze rekening.

Sourcingstudies (sourcing)

Wilt u bij het aankoopproces van één of meerdere facilitaire producten en diensten begeleid worden door een sourcingspecialist? Wij inventariseren uw noden, vragen prijzen op, zoeken naar de juiste match en doen de aankoop(onderhandelingen).

Crisismanagement (organisatie)

Een crisis zoals een brand of een technische panne kan grote gevolgen hebben. Meliopus bereidt u voor op onverwachte scenario’s met een aangepast crisisplan. We adviseren u in middelen, organisatie en rollen, maar stellen ook een interventiedossier op. Daarnaast ontzorgen we u in de eerste achtenveertig uur na het incident bij het crisismanagement. Denk daarbij aan uw crisiscommunicatie, de businesscontinuïteit, en het nemen van herstelstappen en preventiemaatregelen.

BREEAM-certificering (certificering)

BREEAM is een certificering voor het realiseren en beheren van een gebouw op basis van duurzaamheidscriteria. We geven advies om zo optimaal mogelijk het gewenste BREEAM-certificaat te behalen en begeleiden het hele BREEAM-certificatieproces.

WELL-certificering (certificering)

WELL is een certificering gericht op het welzijn van gebouwgebruikers. We bieden advies en kunnen de certificatie voor uw bedrijfsgebouw realiseren. Na een analyse stellen wij een advies voor u op met aanbevelingen en kunnen we voor de certificering zorgen.

ISO41001 (facilitymanagement) (certificering)

ISO 41001 is een wereldwijde uniforme norm van facilitymanagement. Het is een benchmark voor het ontwikkelen en aansturen van een effectief strategisch, tactisch en operationeel facilitymanagement. Deze ISO-norm heeft als doel om de kwaliteit en de productiviteit binnen een bedrijfsvastgoed te verbeteren. Wij ondersteunen u bij het opzetten van deze norm.

ISO55000 (assetmanagement) (certificering)

ISO 55000 is een wereldwijde norm die de koepel vormt voor de eisen van het ontwikkelen, onderhouden en optimaliseren van een managementsysteem voor assetmanagement. De norm specificeert welke elementen in een assetmanagementsysteem zouden moeten zitten en hoe deze met elkaar verbonden zijn. Wij ondersteunen u bij het opzetten van deze norm.

Gedelegeerd facilitymanager (operationeel beheer)

Optreden als uw gedelegeerd facilitymanager? Dat kan! Wij zorgen voor het beheer van uw vastgoed, projecten en facilityservices door een financieel, administratief en technisch-inhoudelijk beheer. Deze formule kan via een beheersopdracht of via een ‘single bill’ waarbij Meliopus de contracten afsluit met de operationele partners.

Interim FM-management (operationeel beheer)

Is uw facilitymanager tijdelijk afwezig door ziekte of zwangerschap? Heeft u dringend extra capaciteit nodig in uw facilityteam? Wij zorgen voor een interim-manager of een beheerder van uw vastgoed en facilitymanagement. Zo wordt uw bedrijf optimaal ondersteund.

Gedelegeerd incidentbeheer (operationeel beheer)

(Kleine) technische pannes snel verhelpen? Om alle meldingen efficiënt te behandelen, is de combinatie van de juiste telefonische en digitale tools en slimme processen essentieel. Wij zetten uw helpdesk op en zorgen voor 24/7-permanentie.

Challenge ons met uw vraag.

Wij houden wel van een uitdaging!