Skip to main content

Safety & Security

Safety & security als hoeksteen van een gezonde en veilige werkomgeving.

Hoe veilig is uw bedrijfsgebouw en voelen uw medewerk(st)ers zich ook veilig op de werkvloer? Safety & security gaat over de zorg voor uw mensen, goederen en gebouwen. Meliopus licht uw organisatie, processen en tools door via een uitvoerige risicoanalyse en -audit. Zo komen we tot een doordachte visie, strategie en policy die we naadloos in uw bedrijf implementeren. En om uw safety- en securitybeleid in lijn met uw visie en de wettelijke normen te houden, ontzorgen we u ook op operationeel niveau.

Meliopus is uw onafhankelijke safety- en securityadviseur en zet uw belangen voorop:

Securityvisie en -strategie

Elke organisatie en ieder gebouw is anders, en vraagt dus om een beveiligingssysteem op maat. Om een helder beeld van uw veiligheidscontext te krijgen, starten we met een risicoanalyse waarbij we alle gevaren voor uw mensen, goederen en gebouwen onder de loep nemen. Die inzichten gebruiken we vervolgens als basis voor de opmaak van een strategisch veiligheidsplan. Zo heeft u een duidelijk kader bij de implementatie van uw veiligheidsorganisatie- en systemen.

Implementatie securitystrategie

Op basis van de risicoanalyse, visie en doelstellingen onderzoeken we de huidige situatie, identificeren we de noden en zorgen we via de implementatie van het actieplan dat uw bedrijfsgebouwen, processen en tools in lijn liggen met de strategie.

Security-audit

Meliopus kan een security-audit uitvoeren om uw technische, organisatorische en fysieke beveiliging door te lichten. We bestuderen uw documentatie en processen, voeren praktijkgerichte controles uit en vertalen dit naar concrete adviezen en een actieplan.

Safety-audit

Zijn uw bedrijfsgebouwen, processen en rapportering conform de wettelijke verplichtingen en veiligheidsnormen? Meliopus gidst u graag naar een gezonde, veilige en wettelijk conforme werkomgeving met een grondige safety-audit. We bestuderen uw documentatie en processen, voeren praktijkgerichte controles uit en vertalen dit naar concrete adviezen en een actieplan.

Gedelegeerd safetymanagement

Nieuwe wetten, veranderende regels en wijzigende organisaties. Het is niet altijd eenvoudig om een duidelijk overzicht te hebben over de nieuwste regelgeving op vlak van safety. We nemen het dagelijks operationeel safetymanagement voor onze rekening (controles, keuringen, rapporten) en begeleiden u door het kluwen aan regelgevingen, normen en best practices. Ons doel is een blijvende veilige en wettelijk conforme werkomgeving te garanderen.

Gedelegeerd securitymanagement

Is uw securityplan volledig geïmplementeerd? We nemen het operationeel securitymanagement voor onze rekening en zorgen ervoor dat de processen, het beveiligingssysteem en de organisatie in lijn blijven met uw visie en strategie. We doen het dagelijks beheer, sturen onze securitypartners aan en conformeren waar nodig.

Challenge ons met uw vraag.

Wij houden wel van een uitdaging!