Skip to main content

Kantoorinrichting

Efficiënter, productiever en flexibeler werken met een duurzame kantoorinrichting.

Uw kantoorinrichting is het uithangbord van uw bedrijf. De indeling, kleurkeuze en vormgeving van uw werkruimte(s) zijn cruciaal om de juiste beleving bij uw klanten en (potentiële) medewerk(st)ers op te wekken. En ook uw manier van werken is onlosmakelijk verbonden met het kantoordesign. Schakel Meliopus in voor de opmaak van uw inrichtingsplan, het bepalen van de look-and-feel of de volledige projectrealisatie. Als fullservicepartner zijn wij in elke fase en formule inzetbaar.

Meliopus als inspirator en realisator van uw kantoorinrichting op maat.

Programma van Eisen

In een Programma van Eisen maken we een kwantitatieve en kwalitatieve lijst op van alle noodzakelijke werkruimtes en -zones in uw bedrijfsgebouw. Hierbij houden we ook rekening met de functionele vereisten en flow van de ruimtes. Het doel is uw organisatie te challengen en te inspireren om uiteindelijk tot één gedragen en gevalideerd programma te komen voor de verdere uitwerking.

Werkconcept

Uw kantoorinrichting raakt aan uw hele organisatie. Daarom is het belangrijk om het model te aligneren met de visie, ambitie en cultuur van uw onderneming. We brengen de uitdagingen op lange termijn in kaart en vertalen dit naar concrete doelstellingen, kritische succesfactoren en een logisch werkconcept. Om daartoe te komen, werken we via interviews en workshops met diverse belanghebbenden.

Werkplekbezettings- en gebruiksprofiel

Uw werkomgeving haarfijn afstemmen op de behoeften van uw mensen? Dan is het belangrijk te weten hoe vaak en op welke manier uw werkplekken en -ruimtes gebruikt worden. Wij observeren nauwgezet de werkvloer en onderzoeken welke plekken benut worden, welke handelingen uw medewerk(st)ers stellen en in welke mate men daarvan afwijkt. Deze analyses zijn uw leidraad naar een duurzame herinrichting.

Activiteitsprofielen

Wilt u een werkruimte op maat van uw medewerk(st)ers? Door in te zoomen op hun dagelijkse werkactiviteiten, krijgt u een beter beeld van welke soorten werkplekken er nodig zijn. Met behulp van metingen, interviews en workshops maken we een accurate indeling van de verschillende activiteitsprofielen binnen uw onderneming.

Inrichtingsplannen

Op basis van het Programma van Eisen maken we een inrichtingsstudie van uw kantoor. We starten highlevel met een vlekkenplan en werken dit verder uit naar een macro- en microplan. Groen licht voor onze plannen? Dan verfijnen we de studie met een designconcept, een selectie van meubilair en andere inrichtingselementen.

Projectimplementatie

Zoekt u een fullservicepartner voor uw inrichtingsproject? Van organiseren naar budgetteren en van coördineren tot implementeren: Meliopus ontzorgt u met een 360°-aanpak. We stellen de stuurgroepen samen, maken de lastenboeken op, doen de prijsaanvragen, nemen de volledige werforganisatie en -opvolging op ons en blijven uw vast aanspreekpunt.

Look-and-feel

Hoe uw kantoorruimte ingericht is, vertelt alles over uw bedrijf en waar het voor staat. Samen werken wij een look-and-feel uit die overeenstemt met uw bedrijfscultuur. Het nieuwe kantoordesign versterkt dus niet alleen uw bedrijfsidentiteit maar biedt uw medewerk(st)ers ook ruimte voor een individuele touch en krachtige teammomenten.

Verhuizing

Een kantoorverhuizing heeft een grote impact op uw mensen en operationele activiteiten. Coördinatie en voorbereiding zijn key. Wij ontzorgen uw bedrijf bij het opstellen van een verhuisplan, begeleiden u tijdens de verhuiswerken en nemen de nazorg voor onze rekening. Op die manier blijft u volledig gefocust op de continuïteit van uw core business.

Design and build

Wilt u voor de inrichting van uw bedrijfspand van A tot Z ontzorgd worden? Wij verzorgen het ontwerp, stellen de lastenboeken op, vragen de prijzen op en nemen de volledige werforganisatie, -coördinatie en -opvolging voor onze rekening. Voor design en build werken we, van ontwerp tot oplevering, volgens een vaste prijs die we voorafgaand met u bepalen.

Tekenwerk 2D

Op basis van het Programma van Eisen wordt een overzichtelijk plan opgemaakt van alle ruimtes die ingericht moeten worden. Aan de hand van deze 2D-plannen krijgt u een duidelijk beeld van de algemene kantoorindeling. Daarnaast tekenen we graag uw technische schema’s, evacuatieplannen en andere ontwerpen uit.

3D-plannen, renders en VR-beleving

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw nieuw kantoor? We nemen u graag mee voor een rondleiding door onze virtualrealitymodellen of levensechte 3D-visualisaties. Via deze visualisatietechnieken krijgt u een hyperrealistisch beeld van uw toekomstige kantoorinrichting, het kleurgebruik en de ruimte-indeling, en kan u gerichter over uw werkomgeving nadenken. Uw kantoorbeleving start hier!

Strategisch oppervlaktebeheer

Uw kantoorruimte op korte en lange termijn optimaal benutten? Dat doet u met behulp van strategisch oppervlaktebeheer. Meliopus analyseert de bezettingsgraad van uw werkruimtes, monitort het gebruik, updatet het oppervlakteplan en formuleert praktische aanbevelingen.

Challenge ons met uw vraag.

Wij houden wel van een uitdaging!