Skip to main content

Hybride Werken

Naar een aangepaste omgeving tussen werken vanop kantoor én vanop afstand.

Bedrijven evolueren naar flexibele manieren van werken op meerdere plaatsen. Wat zijn de voordelen van hybride werken, de New Way of Working (NWOW) of activity-based working? Geoptimaliseerde mobiliteit, een goede work-lifebalans, wellbeing op het werk en effectief kostenbeheer. Het gaat daarbij niet om een keuze tussen telewerk óf kantoorwerk, maar veeleer over werken anywhere (locatie), anytime (tijdstip) en anyhow (werkmiddel) waarbij vertrouwen en resultaat centraal staan. De verandering van uw fysieke en digitale werkprocessen, vraagt ook om een mindshift in uw bedrijfscultuur. Meliopus begeleidt uw organisatie bij de implementatie en transformatie naar een hybride werkmodel.

Uw New Way of Working betekent een aanpak op maat van uw organisatie.

Werkconcept

Hybride werken is voor ieder bedrijf uniek. Daarom is het belangrijk om het werkmodel te aligneren met de visie, ambitie en cultuur van uw onderneming. We brengen de uitdagingen op lange termijn in kaart en vertalen dit naar concrete doelstellingen, kritische succesfactoren en een logisch werkconcept. Om daartoe te komen, werken we via interviews en workshops met diverse stakeholders.

Werkplekbezettings- en gebruiksprofiel

Uw werkomgeving haarfijn afstemmen op de behoeften van uw mensen? Dan is het belangrijk te weten hoe vaak en op welke manier uw werkplekken en -ruimtes gebruikt worden. Wij observeren nauwgezet de werkvloer en onderzoeken welke plekken benut worden, welke handelingen uw medewerk(st)ers stellen en in welke mate men daarvan afwijkt. Deze analyses zijn uw leidraad naar een duurzame herinrichting.

Programmanagement

De evolutie naar flexibele werkvormen gaat gepaard met heel wat verandering voor verschillende partijen in uw organisatie, waardoor er flink wat kennis en een stevig draagvlak moet zijn. Via een governance op maat coördineren we uw lopende projecten en taken, en zorgen we ervoor dat alle neuzen – van personeel tot externe partners – in dezelfde richting staan.

Programma van Eisen

In een Programma van Eisen maken we een kwantitatieve en kwalitatieve lijst op van alle noodzakelijke werkruimtes en -zones in uw gebouw. Hierbij houden we ook rekening met de functionele vereisten en flows van de ruimtes. Het doel is om uw organisatie te challengen en te inspireren om uiteindelijk tot één gedragen en gevalideerd programma te komen voor de verdere uitwerking.

Look-and-feel

Hoe uw kantoorruimte ingericht is, vertelt alles over uw bedrijf en waar het voor staat. Samen werken wij een look-and-feel uit die overeenstemt met uw bedrijfscultuur. Het nieuwe kantoordesign versterkt dus niet alleen uw bedrijfsidentiteit maar biedt uw medewerk(st)ers ook ruimte voor een individuele touch en inspirerende teammomenten.

ICT en Technieken

Een goede luchtcirculatie, een aangename temperatuur, een betrouwbaar veiligheidssysteem en een ICT-infrastructuur die optimaal werkt. Het zijn maar enkele cruciale elementen die ervoor zorgen dat het aangenaam en productief werken is in uw bedrijf. Hiervoor beschikken we over de nodige technische expertise en ervaring om een performante werkomgeving te garanderen.

Projectimplementatie

Zoekt u een fullservicepartner voor uw inrichtingsproject? Van organiseren naar budgetteren en van coördineren tot implementeren: Meliopus ontzorgt u met een 360°-aanpak. We stellen de stuurgroepen samen, maken de lastenboeken op, doen de prijsaanvragen, nemen de volledige werforganisatie en -opvolging op ons en blijven uw vast aanspreekpunt.

Less paper & clean desk

Een belangrijke stap naar hybride werken is de reductie of zelfs de eliminatie van papiergebruik, want papierloos werken staat gelijk aan vlot, flexibel werken. Ook een clean desk policy is een voorwaarde om gedeeld gebruik van werkplekken mogelijk te maken. Onze beproefde aanpak zorgt voor een omschakeling naar flexibel en digitaal werken.

Changemanagement

Om uw bedrijf te laten evolueren naar een hybride werkmodel kiezen we voor een holistische benadering waarbij we de fysieke, virtuele en mentale werkomgeving op elkaar afstemmen. Aangezien de behoeften voor iedereen in uw organisatie verschillend zijn, werken we met een aangepast programma voor executives, managers en medewerk(st)ers. Het veranderingstraject wordt onder meer vormgegeven door workshops, trainingen en coachingsessies.

Verhuizing

Een kantoorverhuizing heeft een grote impact op uw mensen en operationele activiteiten. Coördinatie en voorbereiding zijn key. Wij ontzorgen uw bedrijf bij het opstellen van een verhuisplan, begeleiden u tijdens de verhuiswerken en nemen de nazorg voor onze rekening. Op die manier blijft u volledig gefocust op de continuïteit van uw core business.

Hypercare

Het changetraject van de overstap naar hybride werken eindigt niet op de dag dat uw medewerk(st)ers plaatsnemen aan hun nieuwe werkplekken. Denk bijvoorbeeld aan digitale of technische haperingen. Ons team blijft paraat om u te ontzorgen en mogelijke kinderziektes te verhelpen.

Challenge ons met uw vraag.

Wij houden wel van een uitdaging!