Skip to main content

Hospitality & Facility Services

Uw medewerk(st)ers en bezoekers als klant van uw bedrijfsgebouw: Meliopus zorgt én ontzorgt.

Een klantgerichte ontvangst aan het onthaal, een kantoor dat netjes gepoetst is, een slim recyclagesysteem, een bedrijfsrestaurant waar uw medewerk(st)ers heerlijk kunnen vertoeven, een vlot mailverkeer, parcelmanagement en zoveel meer diensten. Het zijn de zichtbare en onzichtbare fundamenten van uw facilityservices die bijdragen tot een goed georganiseerd kantoor, waar het aangenaam, veilig en ergonomisch werken is. Meliopus analyseert servicelevels, stelt lastenboeken op, onderhandelt interessante contracten, waakt over de wettelijke conformiteit en beheert het facilitymanagement in uw bedrijf.

Meliopus streeft naar een maximale ontzorging van uw facilitaire diensten.

Customer & employee experience

Een aangename, intuïtieve klant- en werkbeleving start in en rond uw bedrijfsgebouw. Van uw parkingtoegang tot de ontvangst, van uw vergaderzalen tot de betaling in het restaurant: wij zorgen dat iedereen zich meteen thuis voelt in uw gebouw. Meliopus vertaalt uw bedrijfs-DNA naar een customer & employee experience die connecteert en inspireert.

Cleaningaudits, -sourcing en -management

Schoonmaak en hygiëne op de werkvloer is voor ieder bedrijf verschillend en vraagt om een aanpak op maat. Wij brengen uw behoeften in kaart, definiëren de specificaties en regelen een waterdicht poetscontract. Hebben we de juiste cleaningpartner voor uw bedrijf gevonden? Dan kunnen we toezien op een vlekkeloos beheer via at random cleaningaudits.

Afval- en grondstoffenbeheer

Restafval, glas, PMD, papier, karton, etensresten, plastic, vertrouwelijke documenten, … Een duurzaam en doordacht recyclagesysteem brengt niet alleen meer orde en netheid op de werkvloer, maar biedt uw bedrijf ook heel wat financiële voordelen. Meliopus ondersteunt uw organisatie bij het uitwerken van een optimaal afval- en grondstoffenbeheer.

Catering en vending

Uw bedrijfsrestaurant is meer dan zomaar een lunchhoek. Het is een inspirerende ontmoetingsplek voor uw medewerk(st)ers en klanten, waar beleving centraal staat. En ook een aangepaste vendingservice is een essentieel onderdeel van uw cateringbeleid. Smaakt naar meer? Wij analyseren de behoeften van uw organisatie en verzorgen het ontwerp en beheer van uw bedrijfsrestaurant en vendingmachines conform alle wettelijke verplichtingen.

HACCP-audits en -beheer

HACCP waakt over de voedselveiligheid binnen uw organisatie. Via een HACCP-audit stellen wij een actieplan op en zorgen we voor de uitvoering en de opvolging ervan.

Parcel distribution

Uw bedrijf ontvangt dagelijks heel wat pakjes, maar ook intern worden er goederen gedistribueerd. Denk bijvoorbeeld aan allerlei kantoor- en ICT-benodigdheden die hun weg naar de juiste medewerk(st)ers moeten vinden. Om klantvriendelijkheid en continuïteit te garanderen, loont het de moeite deze processen te automatiseren. Meliopus inventariseert uw interne en externe goederenstroom en tekent een vlotte distributieflow uit.

Assetmanagement

Als onderneming is het niet evident om het overzicht over uw bedrijfsmiddelen te bewaren. Om een kostenefficiënt beheer te realiseren, vertrekken we bij assetmanagement van een grondige analyse van uw gebouwen, installaties en objecten die deel uitmaken van uw infrastructuur of aan uw gebruikers aangeboden worden. Op basis daarvan ontwikkelen we een beheersysteem op maat. Zo weet u precies welke middelen u in huis heeft, hoe u die optimaal inzet en wanneer een onderhoud aan de orde is.

Verhuizing

Een kantoorverhuizing heeft een grote impact op uw medewerk(st)ers en operationele activiteiten. Coördinatie en voorbereiding zijn key. Wij ontzorgen uw bedrijf bij het opstellen van een verhuisplan, begeleiden u tijdens de verhuiswerken en nemen de nazorg voor onze rekening. Op die manier blijft u volledig gefocust op de continuïteit van uw core business.

Gedelegeerd facilitymanagement

Op zoek naar een fullservice facilitymanager die de volledige exploitatie van uw bedrijfsvastgoed in handen neemt? We stellen uw programma van eisen op, definiëren de specificaties en verzorgen de aanbesteding. We starten niet alleen op, maar doen ook het dagelijks beheer, en dat zowel op administratief, technisch als financieel vlak. Daarbij waken we als onafhankelijke partij steeds over de kwaliteit, waardoor we zorgen voor een continue verbetering en optimalisatie van de kosten.

Challenge ons met uw vraag.

Wij houden wel van een uitdaging!