Skip to main content

Bouw & Renovatie

Wij staan voor, naast en achter u bij de bouw en renovatie van uw kantoor.

Heeft u bouwplannen of dringt een verbouwing of renovatie van uw bedrijfsvastgoed zich op? Meliopus zorgt voor krachtige en innoverende concepten met een duurzaam karakter, die volledig in lijn liggen met uw behoeften. Maar voor we van start gaan, zorgen we eerst voor de nodige fundamenten. We voorzien de nodige studies, plannen en certificaten en buigen ons over het ontwerp. Daarna staan we graag in voor de werfplanning en -coördinatie. We nemen het project volledig in handen of staan u bij als ontzorgende partner met al onze expertise en creativiteit.

Meliopus begeleidt u bij de bouw of renovatie: van de eerste tekening tot de finale oplevering.

Gedelegeerd bouwheer

Nood aan een strategische leidraad bij het (ver)kopen, renoveren of bouwen van uw bedrijfsvastgoed? We starten met een grondige analyse van uw huidig vastgoedportfolio en werken een vastgoedstrategie uit die beantwoordt aan uw actuele noden en behoeften, maar ook rekening houdt met uw toekomstplannen. Zo komen we tot een duurzaam actieplan voor uw portfolio.

Werf(bege)leiding

Meliopus spreekt de taal die nodig is om uw werf te coördineren, zodat uw werken op tijd en binnen het budget kwalitatief opgeleverd worden. Concreet nemen we de volledige werfleiding op ons en staan we in voor de organisatie, coördinatie en opvolging. Dat vertaalt zich in werforganisatie en -toezicht, maar ook in veiligheidscoördinatie en werfinrichting.

BREEAM-certificering

BREEAM is een certificering voor het realiseren en beheren van een gebouw op basis van duurzaamheidscriteria. We geven advies om zo optimaal mogelijk het gewenste BREEAM-certificaat te behalen, maar organiseren en begeleiden ook het hele BREEAM-certificatieproces.

WELL certificering

WELL is een certificering gericht op het welzijn van gebouwgebruikers. We bieden advies en kunnen zelf instaan voor de certificatie.

Challenge ons met uw vraag.

Wij houden wel van een uitdaging!