Skip to main content

Bedrijfsvastgoed

Wij analyseren en optimaliseren uw bedrijfsvastgoed voor de toekomst!

Zijn uw bedrijfsgebouwen vlot bereikbaar voor alle medewerk(st)ers? Is uw vastgoedportfolio afgestemd op uw groeiplannen? Als onderneming is het niet altijd evident om uw gebouwen op technisch en strategisch niveau te laten matchen met de noden van de gebruikers. Meliopus begeleidt organisaties bij het analyseren en optimaliseren van hun bedrijfsvastgoed. Van vastgoedstrategie naar masterplan en van transactieadvies tot contractnegotiatie.

Vastgoedstrategie met kennis van zaken.

Vastgoedstrategie

Nood aan een strategische leidraad bij het (ver)kopen, renoveren of bouwen van uw bedrijfsvastgoed? We starten met een grondige analyse van uw huidig vastgoedportfolio en werken een vastgoedstrategie uit die beantwoordt aan uw actuele noden en behoeften, maar ook rekening houdt met uw toekomstplannen. Zo komen we tot een duurzaam actieplan voor uw portfolio.

Masterplan bedrijfssite

Hoe scoort uw bedrijfssite op het vlak van duurzaamheid, kostenefficiëntie, bereikbaarheid, comfort, flexibiliteit en productiviteit? Veel vragen die Meliopus graag voor u beantwoordt. Wij nemen uw bedrijfssite onder de loep en brengen de sterktes én zwaktes in kaart. Dit vertalen we naar een strategisch business- en masterplan op lange termijn.

Stay or Leave

Blijft u best op uw huidige bedrijfssite of is het beter om te verhuizen? That’s the question! Met uw noden en behoeften als grondslag, voeren we een haarfijne analyse uit van uw bedrijfsvastgoed. Hierbij kijken we onder meer naar mobiliteit, maar nemen we ook de financiële, technische en contractuele aspecten van uw (toekomstige) pand(en) onder de loep.

Vestigingsplaats

Op basis van vooropgestelde criteria bepalen we de optimale locatie voor uw bedrijfsgebouwen. We kijken naar uw organisatiebehoeften, de kosten, de bereikbaarheid, de flexibiliteit, … en waar nodig onderbouwen we onze voorstellen door een mobiliteitsstudie.

Programma van eisen

Een nieuw bedrijfspand zoeken of uw bedrijfspand herinrichten is niet altijd evident. Denk bijvoorbeeld aan de verschillende businessactiviteiten die onder uw dak plaatsvinden en de oppervlakte die u daarvoor nodig heeft. In een Programma van Eisen brengen we al uw behoeften gedetailleerd in kaart, zorgen we voor één gedeelde visie en definiëren we de functionele vereisten van uw (toekomstig) pand. Dit biedt u een solide basis voor de verdere vastgoed- of inrichtingsstudie.

Quickscan of volledige due diligence

Wilt u uw bedrijfspand verkopen, herinrichten of renoveren? Een quickscan of due diligence geeft u meer inzicht in de troeven en pijnpunten van uw gebouw. We analyseren de technische staat maar bestuderen ook de architectuur, ligging, bereikbaarheid, inrichtingsmogelijkheden, …

Transactieadvies

Gaat u over tot de aankoop, verkoop of verhuur van een bedrijfspand? Als facility-expert weten we welke budgettaire, juridische, contractuele en inhoudelijke aandachtspunten er bij vastgoedtransacties komen kijken. Vraag ons om advies.

Propertymanagement

Uw bedrijfsvastgoed duurzaam en kostenefficiënt beheren, vraagt veel aandacht, opvolging en expertise. Meliopus ondersteunt u graag bij het dagelijkse beheer van uw bedrijfsgebouwen.

Challenge ons met uw vraag.

Wij houden wel van een uitdaging!