Skip to main content

Facilitating Human Energy

Uw bedrijf optimaal laten werken? Omdat we ervan overtuigd zijn dat uw medewerk(st)ers het succes van uw onderneming bepalen, helpen we hen de beste versie van zichzelf te zijn. Dat doen we door uw bedrijfsgebouwen, services en tools te laten bijdragen aan een aangename en gezonde werkomgeving. Zo creëren we een plek waar uw mensen graag komen (werken).

Luiken van onze dienstverlening

Bedrijfsvastgoed

Nood aan een strategische leidraad bij het (ver)kopen, renoveren of bouwen van uw bedrijfsvastgoed? We starten met een grondige analyse van uw huidig vastgoedportfolio en werken een vastgoedstrategie uit die beantwoordt aan uw actuele noden en behoeften, maar ook rekening houdt met uw toekomstplannen. Zo komen we tot een duurzaam actieplan voor uw portfolio.

Bouw en renovatie

Een nieuw bedrijfspand zoeken of uw bedrijfspand herinrichten is niet altijd evident. Denk bijvoorbeeld aan de verschillende businessactiviteiten die onder uw dak plaatsvinden en de oppervlakte die u daarvoor nodig heeft. In een Programma van Eisen brengen we al uw behoeften gedetailleerd in kaart, zorgen we voor één gedeelde visie en definiëren we de functionele vereisten van uw (toekomstig) pand. Dit biedt u een solide basis voor de verdere vastgoed- of inrichtingsstudie.

Hospitality & facility

Hoe scoort uw bedrijfssite op het vlak van duurzaamheid, kostenefficiëntie, bereikbaarheid, comfort, flexibiliteit en productiviteit? Veel vragen die Meliopus graag voor u beantwoordt. Wij nemen uw bedrijfssite onder de loep en brengen de sterktes én zwaktes in kaart. Dit vertalen we naar een strategisch business- en masterplan op lange termijn.

Hybride werken

Blijft u best op uw huidige bedrijfssite of is het beter om te verhuizen? That’s the question! Met uw noden en behoeften als grondslag, voeren we een haarfijne analyse uit van uw bedrijfsvastgoed. Hierbij kijken we onder meer naar mobiliteit, maar nemen we ook de financiële, technische en contractuele aspecten van uw (toekomstige) pand(en) onder de loep.

Kantoorinrichting

Op basis van vooropgestelde criteria bepalen we de optimale locatie voor uw bedrijfsgebouwen. We kijken naar uw organisatiebehoeften, de kosten, de bereikbaarheid, de flexibiliteit, … en waar nodig onderbouwen we onze voorstellen door een mobiliteitsstudie.

Safety & Security

Wilt u uw bedrijfspand verkopen, herinrichten of renoveren? Een quickscan of due diligence geeft u meer inzicht in de troeven en pijnpunten van uw gebouw. We analyseren de technische staat maar bestuderen ook de architectuur, ligging, bereikbaarheid, inrichtingsmogelijkheden, …

Smart technologies

Blijft u best op uw huidige bedrijfssite of is het beter om te verhuizen? That’s the question! Met uw noden en behoeften als grondslag, voeren we een haarfijne analyse uit van uw bedrijfsvastgoed. Hierbij kijken we onder meer naar mobiliteit, maar nemen we ook de financiële, technische en contractuele aspecten van uw (toekomstige) pand(en) onder de loep.

Facilitaire Strategie & Organisatie

Uw bedrijfsvastgoed duurzaam en kostenefficiënt beheren, vraagt veel aandacht, opvolging en expertise. Meliopus ondersteunt u graag bij het dagelijkse beheer van uw bedrijfsgebouwen.

Facilitating Human Energy

Uw bedrijfsinfrastructuur gaat veel verder dan uw werkplekken. Denk aan uw organisatiecultuur, maar ook technieken en facilitaire services zoals catering & vending. Bij Meliopus kiezen we bewust voor een 360°-dienstverlening gericht op uw mensen, gebouwen en technologieën. Daarvoor steunen we op onze jarenlange ervaring in facilitymanagement en houden we een scherp oog op alle facilitaire en maatschappelijke evoluties. Onze expertise staat niet stil: om u volledig te ontzorgen, nemen we steeds een pioniersrol in. Van strategische scans tot gedelegeerd facilitymanagement, wij zijn inzetbaar voor eenmalige opdrachten of als uw fullservice-facilitypartner. Met uw bedrijfsbehoeften als speerpunt, maken we uw organisatie futureproof.

Ontdek onze aanpak

Maak kennis met enkele tevreden klanten

Bekijk onze cases

Challenge ons met uw vraag.

Wij houden wel van een uitdaging!